Rodo

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, że: 1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Stowarzyszenie Tak Niewiele z siedzibą w Chełmie, ul. Jadwigi Młodkowskiej 16; 2) inspektorami ochrony danych w Stowarzyszeniu są Dorota Dziedzic i Anna Kula-Lubaszewska: adres e-mail iodostn@wp.pl 3) Pani/Pana dane będą przetwarzane na podstawie obowiązku prawnego, do którego wypełnienia jest zobowiązany administrator (art. 6 ust. 1 pkt c RODO) w celu: zarejestrowania i ankietowania podopiecznych; organizacji pomocy przez Stowarzyszenia Tak Niewiele; przekazywane osobom trzecim (potencjalnym darczyńcom i mediom) jedynie za zgodą respondentów. 4) do korzystania z pomocy Stowarzyszenia niezbędne jest podanie wymaganych danych osobowych: imię i nazwisko, adres korespondencyjny, e-mail lub numer telefonu (do celów kontaktowych), dane dotyczące chorób i przyjmowanych (do udzielania pomocy), dane dotyczące dochodu i kosztów utrzymania (do weryfikacji przy przyznawaniu pomocy). 5) podanie danych w celu uzyskania pomocy od Stowarzyszenia Tak Niewiele jest dobrowolne; 6) Pani/Pana dane osobowe mogą być powierzone potencjalnym darczyńcom i mediom tylko za Pani/Pana zgodą, w innym przypadku udostępnianie i powierzanie danych nie jest przewidziane; 7) Pani/Pana dane będą przechowywane w Stowarzyszeniu Tak Niewiele. 8) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięci zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; 9) Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pan dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

2

4